Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Thực hiện Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ số 13/PGDĐT-TH ngày 14/ 9 /2018 Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Quao;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường, trường Tiểu học Định Hòa 3 đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

I. Tình hình chung của nhà trường

1. Thuận lợi

Tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, thực hiện nghiêm túc quy định “Ba công khai” bảo đảm đúng nội dung và thời điểm. Tích cực áp dụng công nghệ mới vào công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra. Đổi mới việc kiểm tra trong nhà trường, hạn chế thấp nhất việc kiểm tra trên hồ sơ.

Nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” và đã đạt thành tích tốt trong việc xây dựng “trường học thân thiện - học sinh tích cực” vào cuối năm học 2017 - 2018.

Bên cạnh hoạt động dạy - học, nhà trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm bổ trợ kiến thức có tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, để thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử của quê hương đất nước. 

1.1. Tổ chức nhân sự

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 32. Trong đó, BGH: 02; giáo viên: 26; 1TV-TB; 1GV TPTĐ; Nhân viên: 1 kế toán; 1 bảo vệ.

Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn trở lên, trong đó 96,97 % trên chuẩn.

Nhận xét đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Trường có đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm trong công tác được đào tạo chuẩn về chuyên môn, đoàn kết, luôn nhiệt tình trong công tác và tham gia tốt các phong trào do ngành tổ chức. Đội ngũ cán bộ giáo viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, học sinh ngoan, chăm học. Phụ huynh tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng cao các hoạt động do nhà trường phát động.

Chất lượng cán bộ, giáo viên (đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá Công chức - viên chức, bồi dưỡng thường xuyên).

+Về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, được phòng GD đánh giá xếp loại khá

+ Về phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá xếp loại xuất sắc.

  + Về kết quả đánh giá xếp loại GV theo 14 chuẩn nghề nghiệp GVTH:

  + Xuất sắc: 19, đạt 63,33%; Khá 11 đạt 36,67%.

- Kết quả đánh giá xếp loại viên chức (Phó HT, GV và nhân viên theo NĐ 56):

+ Viên chức, nhân viên: Xuất sắc: 20 đạt 62,5%; Tốt:12 đạt 37,5%

+ Về BDTX: Cán bộ QL: 02 đ/c Đạt;

+ Về BDTX giáo viên được xếp loại: Giỏi 18/30 đạt 60%, khá 12/30 đạt 40%. (Tính GV: TV-TB và TPTĐ).

- Kết quả TĐ-KT: 24 LDTT đạt 70%; 4 CSTĐCS đạt 15%.

- Thi GV giỏi cấp trường đăng kí 28 đạt 21 giáo viên. GVG cấp huyện: 15; GVD cấp tỉnh: 2 GV

- Thi GV chủ nhiệm lớp giỏi đăng kí 16 đạt 7 cấp trường.

- GV có SKKN cấp huyện: 7đ/c đạt 4 GV.

1.2. Chất lượng học sinh trong năm học 2017-2018

Huy động học sinh: phối hợp chính quyền đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ HS tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

12.1. Quy mô trường, lớp, học sinh

Số điểm trường: 3; Số lớp:16; Số học sinh: 370; Số học sinh nữ: 180;

Số học sinh dân tộc: 239; số HS nữ DT: 114

Số HS tăng giảm so với  kế hoạch: 1 HS chuyển trường; 1 nghỉ học rời khỏi địa phương; 1 nghỉ bị bệnh khối u não; chuyển đến 6.

1.2.2. Chất lượng HS đánh giá xếp loại như sau:

- Hoàn thành năng lực 363/370 đạt 98,1%.

- Hoàn thành năng lực phẩm chất đạt 100 %.

- Kết quả học sinh được công nhận hết bậc tiểu học: 65/65 em đạt tỷ lệ: 100 %.

- Hiệu quả đào tạo: 95,5%

- Học sinh được khen thưởng toàn trường đạt:197 học sinh;

- Kết quả học sinh được lên lớp thẳng: 363/370 em đạt tỷ lệ: 98,1 %.

- Số học sinh rèn luyện thêm trong hè: 7/370 em chiếm tỷ lệ: 1,9 %.

- Các hội thi cấp huyện:

+ TATGT đạt giải nhì toàn đoàn và giải nhất cá nhân.

+ Hội thi “Văn hay chữ tốt” cấp huyện: không đạt

+ Tham gia “Toán tuổi thơ” cấp huyện: không đạt

+ Tham gia olimpic Tiếng Anh: không đạt

+ Tham gia Tin học: không đạt

+ Tham gia giao lưu TV: 1 HS đạt giải 3

1.3.2. Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi:

        - Tổng số trẻ 6 tuổi ở địa phương: 90 em, vào lớp 1: 90 em, tỉ lệ: 100%

         - Tổng số trẻ 11 tuổi ở địa phương:100%, hoàn thành CTTH: 65 em, tỉ lệ: 100 %

        - Tổng số trẻ 6-14tuổi khuyết tật: 0 em

         - Tổng số HS bỏ học: 2 (1 HS rời địa phương và 1HS bị bệnh khối u não). 

        - Đơn vị đạt chuẩn PC mức độ 3

1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

+ Phòng học: 15 phòng; (MN mượn 03 phòng).

+ Khối phòng phục vụ học tập: 04 phòng.

+ Khối phòng hành chính quản trị: 04 phòng.

+ TV-TB: 02 phòng; phòng đội: 01 phòng. Hội trường: 01 phòng.

Về trang thiết bị đồ dùng dạy học đủ phục vụ cho giáo viên và HS sử dụng.

1.4. Thành tích cao trong năm học qua

Chi bộ trong sạch vững mạnh.Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Công đoàn vững mạnh. Liên Đội xuất sắc.

1.5. Công tác xã hội hóa giáo dục

Vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương tập, vở, đồ dùng học tập và học bổng cho HS nghèo. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ HS nghèo để hỗ trợ cho HS quần, áo đồng phục, sách vở với số tiền 140.800.000 đổng.

          1.6 Về chính quyền địa phương

Trường luôn được sự quan tâm của Đảng Uỷ; UBND xã Định Hòa về mọi mặt hoạt động giáo dục, có sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể ở địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong 3 ấp: Hòa Thanh, Hoà Xuân và Hòa Thạnh để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chung.

2. Khó khăn

2.1.Về Tổ chức quản lí của Ban Giám hiệu

Chưa phát huy hết khả năng trong công việc. Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch chưa cao. Chưa đổi mới và chưa nâng cao hiệu lực về quản lí.

2.2.Về Đội ngũ giáo viên, nhân viên

Đội ngũ giáo viên đã đạt chuẩn và trên chuẩn, nhưng vẫn còn một số tiết dạy, vận dụng đổi mới phương pháp và hình thức dạy học thiếu sự linh hoạt, chưa phát huy tính tích cực của học sinh nên chất lượng một số tiết dạy kết quả chưa cao. Những khó khăn như đã nêu ở trên đang là những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

2.3. Về Chất lượng giáo dục toàn diện

Trường có 3 điểm đóng trên địa bàn của 3 ấp một số gia đình phụ huynh học sinh kinh tế còn khó khăn, chủ yếu là làm nghề nông hoặc đi làm mướn nên chưa thực sự quan tâm đến việc đầu tư giáo dục cho trẻ em, chưa quan tâm đến việc học tập của các em ở nhà.

Một số em bỏ học theo gia đình đi làm ăn xa nên ảnh hưởng đến công tác duy trì sĩ số của nhà trường. Học sinh chậm phát triển trí tuệ có chiều hướng gia tăng.

Kiến thức căn bản của một số học sinh bị mất là do học trước quên sau. Nhiều học sinh không có động cơ học tập, không chịu học bài cũ, làm bài tập, ham chơi.

2.4.Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy

 Một số phòng học ở điểm lẻ diện tích chưa đạt chuẩn.

2.5. Về Huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

Nhiều gia đình làm ăn xa hoặc thiếu quan tâm giáo dục con em nên công tác quản lý, phối hợp giáo dục rất khó khăn.

2.6. Một số hoạt động khác

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy một số giáo viên chưa thành thạo.

Công tác y tế trường học không có nhân viên trường gặp rất nhiều khó khăn về sơ cứu ban đầu cho HS.

Công tác huy động các nguồn lực xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường, các mạnh thường quân chưa cao.

II. Mục tiêu và chỉ tiêu của năm học 2018-2019

1.Nhiệm vụ chung

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống;

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn 1634/SGDĐT-GDTH, ngày 10/10/2016 v/v Hướng dẫn một số điều chỉnh dạy học theo Mô hình trường học mới và công văn 1550/SGDĐT-GDTH ngày 02/10/2017 Hướng dẫn một số nội dung dạy học theo MHTHM.

Thực hiện tốt Thông tư 30/2014 và TT 22 /2016 /TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học và thực hiện tốt văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016;

Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

 Chỉ đạo triển khai và áp dụng giảng dạy hiệu quả Tiếng việt CNGD lớp1 và MHTHM (phương pháp dạy học tích cực); đổi mới phương pháp dạy và học.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung học tập cần tập trung vào các môn Tiếng Việt, Toán nhằm rèn kĩ năng đọc, viết và tính toán cho học sinhĐánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung và yêu cầu đã được điều chỉnh theo quy định.

Triển khai dạy và học ngoại ngữ theo chương trình mới theo giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. 

2.Quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp

- Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 83 đạt 100%

- Huy động trẻ 6 đến 14 tuổi: 100 %;

- Tổng số lớp: 13; Số HS: 353; Bình quân HS/lớp: 22,81 HS/lớp;

- Học 2 buổi/ngày: số lớp: 10/13 lớp đạt 76,92%; Số HS: 279/353;

- Học trên 5 buổi/tuần: số lớp: 3 lớp; Số HS: 74/353;

- Học tự chọn môn: Anh văn: Số lớp: 7; Số HS: 189;

                               Tin học: Số lớp: 4; Số HS: 115;

                               Khmer: Số lớp: 4; Số HS: 115;

3. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo

3.1.Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong đơn vị.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tinh thần tự giác, tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất của CB, giáo viên hiểu rõ và nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt các Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào các buổi hội họp.

- 100% CB, GV, CNV có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy cơ quan.

- 100% CB, GV, CNV nắm được những vấn đề cơ bản về pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hoá của địa phương và đất nước.

- 100% CB, GV, CNV có tác phong, ứng xử đúng quy định của nhà giáo.

- 100% CB, GV, CNV phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình.

- 100% thực hiện 15 phần việc nông thôn mới.

- Phấn đấu kết nạp 1 nhân viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3.2.Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo

Xây dựng kế hoạch hàng tuần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nhất là kiểm tra đột xuất công tác dạy và học ở tất cả các điểm. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của nhà trường tăng cường kiểm tra, dự giờ và thực hiện tốt các phong trào của các cấp tổ chức.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên bằng cách tổ chức các chuyên đề dạy học, triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GVTH. Bồi dưỡng những cán bộ giáo viên có trình độ tay nghề vững vàng để thành lập đội tuyển giáo viên Giỏi các cấp đảm bảo cả số lượng và chất lượng.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 75% cán bộ, giáo viên, nhân viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3.3. Nâng cao năng lực nghề nghiệp

          Chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và đánh giá CC-VC: 2/2 đ/c khá trở lên và BDTX: 2/2 đạt.

CNNGV: Xuất sắc: 17/26 đạt 65,38%; Khá: 6/26 đạt 23,06%; Trung bình: 3/26 đạt 11,54%.

3.4. Năng lực giảng dạy (Giáo viên dạy giỏi các cấp)

Cấp tỉnh: GVCNG: 1/13 đạt 7,69%; Cấp huyện: 7/13 đạt 53,85%; Cấp trường: 13/13 đạt 100%. CVDG: 21/26 đạt 80,77%.

Tham gia các phong trào, các hội thi: Tham gia đầy đủ các phong trào của ngành tổ chức.

3.5. Công tác chuyên môn

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở đảm bảo mục tiêu giáo dục tiểu học (Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông).

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm và đổi mới sinh hoạt chuyên môn (SHCM) theo nghiên cứu bài học tại các tổ, khối chuyên môn; các tổ khối đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh,... các tổ khối chuyên môn xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn. Tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện.

3.5.1.Đối với dạy học theo Mô hình trường học mới và TV1-CGD

- Đối với lớp 1 thực hiện dạy học theo tài liệu TV1-CGD đối với môn Tiếng Việt;

- Đối với các lớp 2, 3, 4, 5: tổ chức dạy học theo tài liệu “Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực” đối với các môn: tiếng Việt, Toán, Tự nhiên & xã hội, Khoa học, Lịch sử & Địa lý.

3.5.2. Đối với môn Mĩ thuật

Thực hiện Công văn số 1001/SGDĐT-GDTH ngày 16/6/2016 của Sở GDĐT về việc “Dạy học mỹ thuật cấp tiểu học, năm học 2016-2017”. Giáo viên chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, những khối, lớp chưa đủ điều kiện không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

3.5.3. Đối với môn tiếng Anh

Tiếp tục thực hiện chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và thực hiện Công văn số 1322/SGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2018 của Sở GDĐT V/v Hướng dẫn dạy học tiếng Anh phổ thông năm học 2018-2019. Dạy 4 tiết/tuần và dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói, thực hiện dạy học theo sách Tiếng Anh do nhà xuất bản Giáo dục.

3.5.4. Đối với môn Tin học

Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo và mở rộng dạy Tin học các trường có điều kiện, tăng dần số học sinh được học Tin học trong năm học.

3.5.5. Đối với môn Khmer

Tiếp tục duy trì dạy học tiếng khmer theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Thủ tướng chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;Thông tư số 24/2014/TT-BGDĐT ngày 25/7/2014 Ban hành Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và THCS.

3.5.6. Đối với môn hoạt động Trải nghiệm sáng tạo

 Tiếp tục thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo (TNST) thay cho hoạt động ngoài giờ lên lớp theo số tiết quy định (4 tiết/tháng). Nội dung tài liệu hoạt động TNST dành cho các lớp (từ lớp 1 đến lớp 5), ở mỗi lớp có 9 chủ đề và mỗi chủ đề có 4 tiết học (tương ứng với 4 tiết hoạt động NGLL/tháng). Việc thực hiện hoạt động TNST sẽ do giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện 1 tiết/tuần và được tính trong tiết chủ nhiệm lớp (mỗi GVCN lớp có 3 tiết chủ nhiệm/tuần). Tuy nhiên, tùy từng chủ đề và nội dung, nếu chủ đề có những nội dung phải thực hiện hoạt động chung (hoạt động tập thể) thì sẽ được tổ chức thực hiện dưới cờ và hoạt động này sẽ do Tổng phụ trách Đội thực hiện trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Nội dung được đưa vào sinh hoạt dưới cờ phải được Lãnh đạo nhà trường chấp thuận. Vì vậy, các Tổ trưởng, giáo viên phải khai thác, lưạ chọn, điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp để đưa vào thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo học sinh phải được thực hiện các hoạt động TNST, không nhất thiết phải máy móc, rập khuôn.

3.5.7. Đối với môn kĩ năng sống

Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

3.5.8. Đối với giữ vở sạch, Rèn chữ đẹp và thực hiện Vở luyện viết trong lớp.

 Các giáo viên cần quan tâm chỉ đạo giáo viên tiếp tục duy trì và phát triển phong trào rèn chữ, giữ vở và xây dựng tập thể lớp vở sạch, chữ đẹp. Giáo viên chủ nhiệm phải tổ chức dạy học nghiêm túc các tiết tập viết trên lớp theo quy định và phải tổ chức rèn chữ viết cho tất cả học sinh lớp mình, mỗi tuần phải dành ít nhất từ 10 phút đến 20 phút để kiểm tra vở ghi bài học và vở luyện viết của học sinh, nhận xét việc giữ gìn vở sạch và việc rèn chữ của học sinh trong vở luyện viết (vở luyện viết theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT của tác giả Hoàng Hòa Bình và Nguyễn Thu Hương).

Đảm bảo 100% các tổ khối sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng, tổ chức thao giảng, dạy minh họa theo kế hoạch ít nhất mỗi tháng/lần.

Thường xuyên giúp đỡ nhau trong công tác, phát huy nội lực để các tổ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trên 94,5 % GV được đánh giá xếp loại chuyên môn từ khá- giỏi trở lên. 100% giáo viên có đủ các loại hồ sơ sổ sách và được đánh giá khá – tốt.

Mỗi GV tổ khối cần xây dựng kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng, năm. Ngoài ra còn xây dựng chuyên đề cho riêng tổ khối ở các môn học còn hạn chế về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

Khối trưởng phải chủ động trong việc thăm lớp, dự giờ thường xuyên, cải tiến nâng cao chất lượng giờ dạy. Phấn đấu 100% GV có tiết đạt yêu cầu trở lên.

Đối với các tổ chuyên môn cần nâng cao giờ dạy các môn đã được XD 6 chuyên đề, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác dự giờ và sinh hoạt chuyên môn mới, xây dựng chuyên đề các môn học ưu tiên như chuyên đề môn tiếng Việt GD Công nghệ lớp 1, chuyên đề lớp 2,3,4,5 MHTHM (PP dạy học tích cực).

Trong năm học bắt buộc mỗi GV phải tự làm ĐDDH ít nhất 1 đồ dùng, 1 Giáo án trình chiếu hoặc một phần mềm thiết bị,… phát huy phong trào thi ĐDDH, cấp trường, huyện, tỉnh. Tổ chức Hội thi GV Giỏi, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, thi viết chữ đẹp cấp trường và cấp huyện.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ học tập như: câu lạc bộ Toán, Chữ viết, văn hay chữ tốt, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học, Tiếng Anh v.v.v. để HS có điều kiện giáo lưu học hỏi lẫn nhau trong học tập.

4. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy

Hỗ trợ sách giáo khoa cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn mạnh thường quân. Xây dựng tủ sách dùng chung để đảm bảo mỗi em HS đều có sách để học. Xây dựng mô hình “thư viện xanh” để phát triển văn hoá đọc cho HS.

Khai thác nguồn thiết bị sẵn có ở thư viện - TB, tổ chức làm đồ dùng dạy học, sưu tầm những vật dụng sẵn có, dễ tìm để đưa vào làm thí nghiệm môn khoa học lớp 4,5. Phát động thi đua làm giáo án ĐT, khai thác các phần mềm quản lý và dạy học có hiệu quả.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Chất lượng học tập: (98,47% hoàn thành chương trình lớp học trở lên). Học lực xuất sắc: 20,47 %; HTT: 50%; HT: 28%

- Hạ thấp tỉ lệ lưu ban dưới: 1 %; (0,77%)

- Tỉ lệ HS bỏ học dưới: 1 %; (0,77%)

- Hoàn thành chương trình tiểu học: 100 %;

- Hiệu quả đào tạo: 95 % trở lên;

- Chất lượng năng lực: 100%; Tốt: 48%; Đ: 52%.

- Chất lượng phẩm chất: 100%; Tốt: 55%; Đ: 45%.

- HS được rèn kĩ năng sống: 100%

- HS được giáo dục tích hợp: 100%

          - Học sinh tham gia giao lưu:

          Hội thi “Làm lồng đèn hội trăng rằm” cấp huyện: đạt 1 ba hoặc đạt 1 giải khuyến khích. Tham gia ATGT đạt giải khuyến khích.

          Tham gia “VSCĐ-CHCT” cấp huyện: Đạt 1 giải ba. Tham gia “Toán tuổi thơ” cấp huyện giải 1 giải ba. Giao lưu TV dành HS dân tộc đạt giải Đạt 1 giải ba.Tham gia “Tin học” và “olympic” đạt giải.

6. Huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

6.1. Công tác tham mưu phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương

Phối hợp với các đoàn thể địa phương làm tốt công tác vận động học sinh ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, vận động tập sách, học bổng hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo tạo điều kiện cho các em được đến trường.

6.2. Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương để xin chủ trương XHHGD với nhiều hình thức như:

 Vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương tập, vở, đồ dùng học tập và học bổng cho HS nghèo. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ HS nghèo để hỗ trợ cho HS quần, áo đồng phục, sách vở,…khoảng 50 triệu đồng trở lên.

7. Công tác khác

7.1. Công tác Văn – Thể – Mỹ

100% học sinh tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi, các buổi ngoại khóa do trường tổ chức.

7.2. Công tác kiểm tra nội bộ

Nhà trường xây dựnh kế hoạch kiểm tra nội bộ để đánh giá các bộ phận, giáo viên thực hiện nhiệm vụ trong năm học, kiểm tra nội bộ và kiểm tra chuyên đề của ít nhất 80% giáo viên, nhân viên. Ít nhất 50% các tổ (khối) và các bộ phận chuyên môn.

Trong năm nhà trường tập trung kiểm tra các nội dung: kiểm tra về chuyên môn (đột xuất 100% giáo viên, KT nội bộ 100% giáo viên); kiểm tra tài chính, việc chi trả chế độ chính sách đối với học sinh và giáo viên; kiểm tra việc thực hiện chuyên đề; kiểm tra việc đánh giá, nhận xét học sinh của giáo viên; kiểm tra nề nếp, vệ sinh, hoạt động sao Nhi đồng, hoạt động Đội của các lớp; kiểm tra công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

7.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy

“Trường học kết nối” cán bộ, giáo viên chia sẻ học tập lẫn nhau. Cập nhật thường xuyên chương trình SEQAP, SMAS, EQMS, CSDL và các phần mềm quản lý cán bộ, kiểm định chất lượng giáo dục. Phấn đấu 100% CB-GV biết sử dụng mạng Internet để cập nhật phần mềm.

7.4. Công tác PC-XMC

Duy trì phổ cập GDTH-ĐĐT: tỷ tệ 90%. Phúc tra cập nhật trình độ văn hóa, nắm chắc đối tượng mù chữ - PCGD ĐĐT tiểu học trong địa bàn vào tháng 8 và 9 năm 2018 theo kế hoạch của phòng GD và Ban chi đạo phổ cập xã. Đạt chỉ tiêu phổ cập tiểu học ĐĐT mức độ 3 vào đầu tháng 10/2018.

7.5. Công tác xây dựng trường xanh-sạch-đẹp và an toàn, trường đạt mức chất lượng tối thiểu, trường chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Duy trì trường xanh - sạch - đẹp và an toàn sau công nhận lại. Phân công các tổ chăm sóc vườn thuốc nam, tu bổ lại vườn cây và trồng những loại cây thích hợp.

Thực hiện trường chẩn quốc gia vào tháng 2/1019 và tham mưu với lãnh đạo nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị,… Có kế hoạch bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học, đội ngũ giáo viên giỏi các cấp.

Phân công các bộ phận, tổ, giáo viên thu thập minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục, cập nhật phần mềm kiểm định và duy trì đạt cấp độ 3.

7.6. Công tác đoàn thể

7.6.1.Đối với công đoàn

Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị CC-VC ngày từ đầu năm học để thỏa thuận ký kết hợp đồng trách nhiệm và đi vào ổn định hoạt động có hiệu quả để phát động các phong trào thi đua để CB-VC đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học. Phấn đấu cuối năm đạt 70% CBGV đạt LĐTT.

Tổ chức tốt các phong trào của nhà trường và tham gia đầy đủ các hoạt động do CĐ huyện, địa phương tổ chức. Kết hợp với Hội CMHS tổ chức các ngày lễ lớn trong năm thành công và có ý nghĩa. Phấn đấu đạt “CĐCS vững mạnh”.

7.6.2.Đối với Đội TNTP

Xây dựng các kế hoạch theo chủ điểm từng tháng như: Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11, Chúng em kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức các sân chơi dân gian, rung chuông vàng tìm hiểu về Lịch Sử Việt Nam, sân chơi giao lưu Tiếng Việt của em với học sinh DT khmer.

Thường xuyên có kế hoạch quan tâm đến đội TNTP Hồ Chí Minh, giúp liên chi đội sinh hoạt thường xuyên hàng tuần. Chỉ tiêu phấn đấu 30 % chi đội  mạnh và liên đội XS cấp xã, cuối năm kết nạp 100% HS khối 3 vào Đội.

 Chỉ đạo liên chi đội tổ chức các đại hội liên chi đội vào đầu tháng 10/2018 có kế hoạch kết nạp Đội viên trong 02 lần (cuối HK I và cuối năm học).

Tiếp tục đăng ký chăm sóc chùa Thanh Gia theo kế hoạch “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

7.7.Công tác y tế trường học

Phối hợp với trạm y tế xã để khám chữa bệnh ban đầu cho HS. Thường xuyên phổ biến nội dung có liên quan đến công tác y tế, vệ sinh trường học tại các buổi sinh hoạt đầu tuần và giáo dục lồng ghép các bài vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường; giáo dục nha học đường, súc miệng fluor,… vào các bài học ở các môn và các giờ giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt cuối tuần.

7.8. Công tác thi đua khen, thưởng

Xây dựng kế hoạch thi đua và phát động thi đua ngay từ đầu năm học để CB-GV đăng ký và phấn đấu thực hiện. Tham gia đầy đủ các phong trao thi đua do ngành và công đoàn huyện phát động.

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp sơ sở 7 GV trở lên.

- Hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” cấp trường.

- Thu Bảo hiểm Y tế: 100%.

- 100% CB-GV phải đăng ký thi đua đầu năm học, CB-GV phấn đấu đạt LĐTT 70% trở lên, CSTĐ cấp CS 15% trở lên. Tập thể “CĐCS vững mạnh”.

- Đơn vị trường đạt TTLĐ TT cấp huyện năm học 2018-2019 và đơn vị “Đạt Chuẩn văn hoá” cấp huyện năm 2018.

          7.9.Công tác bồi dưỡng học sinh và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Xây dựng và triển khai kế hoạch các câu lạc bô và kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường ngay từ đầu năm học. Tổ chức kiểm tra, bàn giao chất lượng đầu vào ở tất cả các khối lớp. Lập bảng theo dõi chất lượng các lớp qua các kì kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm để nắm vững biến động về chất lượng.

7.10. Công tác thực hiện phong trào

Xây dựng các chỉ tiêu để đăng ký đầu năm và các tiêu chí để đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học tránh tình trạng đánh giá theo cảm tính, thiếu cơ sở, không công bằng trong thi đua khen thưởng.

Xây dựng quỹ thi đua khen thưởng để khen thưởng cho CB-GV có thành tích xuất sắc trong các phong trào của nhà trường trong năm học.

III. Biện pháp thực hiện

1. Quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp

1.1. Huy động học sinh

Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã, phối hợp chặt chẽ với chuyên trách phổ cập để nắm chắc số trẻ, địa chỉ gia đình nhằm huy động hết số trẻ trong địa bàn trường quản lý.

Nâng cao chất lượng dạy – học và xây dựng tình cảm thầy trò thân thiện.

Phối hợp với phụ huynh học sinh, đội thiếu niên nhà trường để giáo dục học sinh.

Theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày (trường lập sổ nhật ký).

Tham mưu Hội khuyến học, ngành đỡ đầu, các mạnh thường quân, .v.v. hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo. . . về dụng cụ học tập, học bổng nhằm giúp các em có điều kiện đến trường.

1.2.Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.2.1.Đối với các lớp dạy học trên 5 buổi/tuần

Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với lớp dạy học trên 5 buổi/tuần, thời lượng tối đa là 7 tiết/ngày, tối thiểu là 5 tiết/buổi. Nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) được thực hiện tích hợp vào các môn học, các hoạt động giáo dục theo hướng dạy học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hóa, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

1.2.2.Đối với các lớp dạy học 2 buổi/ngày

Triển khai, thực hiện tốt việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Hiệu trưởng  xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu. Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với trường, lớp 2 buổi/ngày, thời lượng tối đa là 7 tiết/ngày.

          Giáo viên được chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lý đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; giúp đỡ học sinh còn gặp khó khăn trong học tập vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập; bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa.

          Giáo viên hướng dẫn hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, không giao bài về nhà cho học sinh. Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp.

2. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn giỏi; có trình độ tin học; ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường; hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

2.1.Công tác tư tưởng, chính trị

Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ giáo viên hiểu rõ và nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt các Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất của CB, giáo viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 03 cuộc vận động và các phong trào của ngành. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định những điều giáo viên không được làm trong đơn vị.

Tăng cường chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Đảm bảo để cán bộ, giáo viên và nhân viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, nhiệt tình và có trách nhiệm trước công việc được giao.

Hiệu trưởng thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên những tin tức mới, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương.

Ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực trong nhà trường và an ninh mạng. Kiên quyết xử lý các cán bộ, giáo viên và nhân viên có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm kỷ cương, nề nếp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phát huy kết quả năm năm thực hiện cuộc vận động; và thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

          2.2. Công tác quản lý

 2.2.1Quản lý việc thực hiện kế hoạch

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường bao gồm: Áp dụng soạn bài bằng máy tính đảm bảo các yêu cầu của ngành. Khai thác có hiệu quả mạng Internet. Tham gia hộp thư điện tử để trao đổi thông tin hai chiều với phòng giáo dục; thực hiện tốt trang Web của trường; tăng cường ứng dụng các phần mềm dạy học và quản lý trong nhà trường.

Cải tiến cách thức xây dựng kế hoạch của ban giám hiệu, của các tổ chức đoàn thể trong trường. Kế hoạch đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi làm sao để mỗi cán bộ quản lí và giáo viên có một sáng kiến trong dạy học và quản lí.

Họp liên tịch họp 1 lần/tháng để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch của tháng và đề ra kế hoạch hoạt động nhà trường tháng tiếp theo. Đối với những vụ việc cần có sự bàn bạc quyết định của tập thể thì nhà trường sẽ tổ chức họp liên tịch đột xuất.

Nhà trường, tổ khối, các ban bệ xây dựng kế hoạch năm, tháng và các kế hoạch định kỳ trước khi hoạt động có sự trao đổi góp ý của các thành viên.

Thực hiện bảng công tác tuần, hệ thống phát thanh, bảng thông báo cho giáo viên và học sinh nhằm đảm bảo thông tin thông suốt từ BGH đến giáo viên, phụ huynh, học sinh nhanh chóng, kịp thời.

2.2.2.Quản lý đội ngũ

Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong mọi hoạt động nhà trường. Thực hiện tốt quy định mọi công việc của nhà trường đều nằm dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho tập thể cán bộ, giáo viên, chủ động bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong trường học.

Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, giáo viên để có biện pháp xử lý kịp thời.

Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, giáo viên có điều kiện, năng lực được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.

Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong nhà trường và tạo nguồn cán bộ phục vụ sự nghiệp chung của ngành.

Tập trung bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học (xác định mục tiêu bài dạy phù hợp với điều kiện thực tế của lớp, soạn giảng theo hướng cá thể hoá phù hợp với từng đối tượng học sinh), bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh theo Chuẩn kiến thức và kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản về sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học.

Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Việc đánh giá đảm bảo đúng quy trình, đúng nội dung các lĩnh vực, các tiêu chí quy ®Þnh trong Quyết định số 14/2007 QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007.

Thực hiện triệt để, thường xuyên và có hiệu quả cao đối với các nguyên tắc: “tập trung dân chủ”, “công khai minh bạch”, “tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”.

2.2.3.Quản lí chuyên môn

Tổ chức nghiên cứu thực hiện dạy chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài dạy ít nhất 01 chuyên đề/tháng dạy học nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

 *Dự giờ: Mỗi giáo viên dự giờ chéo ít nhất 2 tiết/tháng. Tổ trưởng chuyên môn dự ít nhất 4 tiết/tháng, Phó Hiệu trưởng dự ít nhất 6 tiết/tháng, Hiệu trưởng dự ít nhất 3 tiết/tháng.

*Sinh hoạt CMM: Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết/học kỳ. Mỗi giáo viên đăng ký ít nhất 1 tiết dạy tốt/học kỳ.

Sinh hoạt chuyên môn cấp trường (theo hướng lấy HS làm trung tâm): 9 cuộc.

Gồm: Sinh hoạt chuyên môn qua tiết dự giờ; Sinh hoạt theo nghiên cứu bài học; Sinh hoạt nâng cao chất lượng đọc –viết; Sinh hoạt TT 22/2016 BGD&ĐT về ra đề kiểm tra; Sinh hoạt Nâng cao các dạng toán; Sinh hoạt TT 22/2016 BGD&ĐT về đánh giá xếp loại HS; Sinh hoạt tiết dự giờ giải toán có lời văn; Sinh hoạt tích hợp kĩ năng sống; Sinh hoạt TNST lồng ghép vào tiết SHL.

*Chuyên đề : 6 chuyên đề/năm (mỗi khối ít nhất 1 chuyên đề/năm học. Trường 2 chuyên đề/năm. Có tiết dạy minh họa).

+BGH Thực hiện 2 chuyên đề:

- Một số biện pháp dạy học tích cực theo MHTHM.

- Một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành KTKN.

+Khối 1: Một số giải pháp giúp học sinh biết giải toán có lời văn.

+Khối 2: Một số giải pháp giúp học sinh biết giải toán có lời văn theo MHTHM.

+Khối 3: Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh theo MHTHM (PPDHTC);

+Khối 4+5: Một số phương pháp dạy học Tiếng việt lớp 4 theo MHTHM (PPDHTC).

2.3.Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Tổ chức tập huấn cho giáo viên thường xuyên về nghiệp vụ công tác giáo dục, công tác chủ nhiệm và đổi mới phương pháp dạy học, coi đây là một tiêu chuẩn trong việc xét nâng lương, khen thưởng cuối năm. Kết hợp tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ với công tác tổng kết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo viên, công nhân viên.

Thường xuyên kiểm tra công tác dự giờ, SHCMM, chuyên đề của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tăng cường kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học đối với giáo viên. Khuyến khích dùng đồ dùng đơn giản, dụng cụ tự tạo (của học sinh và giáo viên).

2.3.1.Đối với công tác quản lý

Lập kế hoạch chuyên môn ngay từ đầu năm, tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường: Xây dựng các chuyên đề ở các khối lớp.

Trang bị đầy đủ SGK, sách tham khảo để giáo viên soạn bài và nghiên cứu. Khuyến khích giáo viên tích cực đọc sách thư viện, đọc báo, truy cập mạng Internet để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác dạy học.

Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức.

Thường xuyên dự giờ, thăm lớp đối với giáo viên.

Tổ chức tốt các hội thi cho giáo viên: Thi viết chữ đẹp, thi giáo viên dạy giỏi, bình chọn GVCNG,.v.v.

Tìm hiểu nguyên nhân yếu, kém để có biện pháp giúp đỡ, bồi dưỡng các em vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Phân công giáo viên có năng lực giảng dạy ở các lớp đầu cấp và các lớp có nhiều kiến thức trọng tâm để các em có thể nắm chắc và học tiếp lên lớp trên.

Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra nhất là hoạt động sư phạm nhà giáo.

Các bộ phận của nhà trường phải thường tham mưu với lãnh đạo nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ khối.

2.3.2.Đối với Tổ chuyên môn

- Chủ động trong mọi hoạt động của tổ

- Lập kế hoạch hoạt động của tổ (tuần, tháng, năm).

- Tổ chức đăng ký thi đua cá nhân, tổ ngay từ đầu năm học.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, chương trình SGK.

- Lần lượt tổ chức chuyên đề ở tất cả các bộ môn.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần, có góp ý xây dựng về những mặt còn thiếu sót của giáo viên.

-Thống nhất nội dung ra đề kiểm tra, cách đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 và TT 22/ 2016/ BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành ngay từ đầu năm. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và vận dụng vào giảng dạy hiệu quả.

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn đều đặn, đảm bảo chất lượng.

2.3.3.Đối với giáo viên

- Lập kế hoạch và soạn bài đầy đủ, kịp thời trước khi đến lớp, chú ý đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, nêu rõ hoạt động của thầy và trò, chuẩn bị những đồ dùng dạy học cần thiết và sử dụng hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của trường và ngành.

- Quan tâm tới từng học sinh, đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh, chống bệnh thành tích.

- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề.

- Tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Tự học và thực hiện tốt BDTX.

3.Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy

Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chửa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 và Tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp theo tinh thần công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ GDĐT về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.), đồng thời quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Tự nhiên và Xã hội. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.

Phòng thư viện - thiết bị bảo đảm giờ giấc mở cửa hoạt động, kết nối internet máy tính để giáo viên có thể sử dụng tìm kiếm tư liệu dạy học.

Tăng cường giáo dục học sinh, nâng cao nhận thức của giáo viên, công nhân viên để giữ gìn môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, giữ gìn cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, thực hành tiết kiệm điện, nước. Thực hiện phương châm trường mỗi ngày mỗi đổi mới, mỗi ngày mỗi đẹp hơn, thân thiện và hiện đại hơn.

Tổ chức bố trí lại cơ sở vật chất nhà trường trên cơ sở cải tạo và điều chỉnh cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất để có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng kịp thời. Rà soát, sắp xếp toàn bộ số lượng thiết bị, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo hiện và xây dựng kế hoạch sử dụng cụ thể, đảm bảo khai thác triệt để tác dụng của thiết bị và sách tham khảo trong việc nâng cao chất lượng dạy học.

Tổ chức lao động vệ sinh và tôn tạo cảnh quan trường học cho tất cả học sinh trong trường. Thông qua lao động giúp các em có ý thức tốt về bảo vệ môi trường thiên nhiên; bồi dưỡng lòng yêu mến và tinh thần trách nhiệm với nhà trường nói chung và lớp học của mình nói riêng. Đảm bảo toàn bộ cảnh quan nhà trường thường xuyên sạch đẹp.

Ưu tiên bố trí bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ thư viện, thiết bị hiện có của nhà trường. Đảm bảo để công tác thư viện thiết bị được thực hiện theo đúng yêu cầu chung.

Động viên giáo viên tích cực tham gia thi làm đồ dùng dạy học, có kế hoạch sử dụng thiết bị hàng tuần.

Giáo dục học sinh ý thức bảo quản cơ sở vật chất.

Thường xuyên tham mưu với lãnh đạo phòng về việc tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất của đơn vị.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thực hiện tốt việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 và TT 22/2016 /TT-BGDĐ.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Giáo dục học sinh thói quen đi học đúng giờ, đi thưa về chào, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô. (Kể cả đối với những người xung quanh).

Giáo dục học sinh ý thức chấp hành nội quy nhà trường, nội quy học sinh ở trường tiểu học, học tập và rèn luyện theo nhiệm vụ của người học sinh.

Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (có phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, lối sống lành mạnh).

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn đạo đức và cách đánh giá xếp loại học sinh sao cho hiệu quả, mang tính giáo dục cao.

Kết hợp với phụ huynh học sinh, các đoàn thể trong nhà trường để giáo dục học sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ.

Kết hợp giữa nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh lên kế hoạch cụ thể về chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức tham quan kết hợp với giáo dục truyền thống cho học sinh nhân các ngày lễ lớn: 20/11; 22/12; 3/2; 8/3; 19/5, .v.v.

Kết hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổng phụ trách phát động phong trào “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức cho học sinh tham quan dã ngoại, tìm hiểu luật ATGT.

Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

Đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình theo quy định của BGD&ĐT ở tất cả các môn học. Giáo viên lựa chọn nội dung giảng dạy phù hợp với trình độ học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, sao cho giờ lên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp.

Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch bài học bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng của từng bài và thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh, tuyệt đối không quá tải.

Tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành bài tại lớp, hạn chế việc giao bài tập về nhà.

Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, khuyến khích học sinh sử dụng bộ đồ dùng học tập.

Tổ chức tốt các đợt kiểm tra định kỳ trong năm học.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

5. Huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

5.1. Phối hợp với Công Đoàn

Tổ chức Hội nghị CNVCLĐ, xây dựng và phát triển các phong trào thi đua theo chủ điểm, sơ tổng kết các phong trào thi đua. Phối hợp xây dựng qui chế hoạt động cơ quan, qui chế làm việc, tổ chức các ngày lễ như: 20/11, 8/3, 22/12, 30/4, 1/5, .v.v.

Phối hợp với Công Đoàn trường để thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm cả Tổ trưởng, tổ phó, cán bộ chủ chốt). Triển khai thực hiện đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên theo đúng quy định.

Chăm lo đời sống giáo viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng giáo viên để giúp đỡ kịp thời. Ngoài ra, còn giới thiệu những công đoàn viên tiêu biểu để kết nạp Đảng. Xây dựng nhà trường văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhần viên.

Giải quyết kịp thời các sự việc xảy ra trong đơn vị (nếu có).

          5.2. Phối hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh

Kiện toàn lại tổ chức trong những ngày đầu năm học. Thực hiện tốt sự chỉ đạo của chi bộ và nhà trường đề ra; duy trì việc thực hiện nề nếp, nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa trong và ngoài nhà trường.

Tổ chức nhiều hình thức và biện pháp giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức học tập của học sinh trong các chương trình phát thanh học đường, sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ đầu tuần, v.v.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, các hoạt động thi đua theo chủ điểm nhằm tạo sự thân thiện gắn bó học sinh với mái trường.

Tích cực bồi dưỡng năng lực tổ chức cho Ban chỉ huy Liên đội, xây dựng tốt nề nếp tự quản, ý thức tự giác, tự phấn đấu của học sinh.

5.3. Phối hợp với Ban đại diện CMHS

Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, với phụ huynh học sinh trong việc tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan trường học, tăng cường quản lý và giáo dục đạo đức học sinh.

Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương và công tác phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS và làm tốt công tác XHHGD cho đơn vị.

Tạo sự đồng thuận của phụ huynh trong việc củng cố kỷ cương, nề nếp và kỷ luật trường học. Từng bước củng cố niềm tin của các cơ quan, đơn vị các bậc phụ huynh và toàn xã hội về chất lượng giáo dục của nhà trường.

Huy động các nguồn lực xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường các mạnh thường quân.

5.4. Công tác tham mưu phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương

Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để hỗ trợ khen thưởng học sinh có thành tích và đạt giải.

6. Công tác khác

6.1. Công tác Văn -Thể - Mỹ

Tăng cường giáo dục lòng nhân ái, lòng vị tha; khơi dậy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng học sinh, giúp các em sống thân thiện hơn, bao dung hơn, biết sẻ chia với những khó khăn của bạn bè.

Thường xuyên tổ chức cho các em luyện tập thể dục giữa giờ và các bài tập khác.

Tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao như: Hội khỏe Phù Đổng, bóng đá mini, .v.v.

Giáo dục học sinh qua trang trí phòng học, vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, .v.v.

6.2. Công tác kiểm tra nội bộ

 Kiểm tra luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá đội ngũ và tạo cơ sở thực tiễn để điều chỉnh kế hoạch chỉ đạo của nhà trường. Công tác kiểm tra phải được tiến hành theo những mục tiêu nhất định và phải có tính khả thi cao. Kết hợp hài hòa giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra.

Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản của ngành về công tác kiểm tra trường học. Cán bộ, giáo viên tham gia vào đoàn kiểm tra phải được tập huấn về nghiệp vụ và chỉ được bố trí cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn tốt có kinh nghiệm trong giảng dạy, công tác.

Xây dựng kế hoạch tổng thể về kiểm tra trong năm học và công bố rộng rãi trong toàn trường. Kế hoạch kiểm tra phải xác định rõ, cụ thể về: mục đích, yêu cầu; đối tượng; thời gian; nội dung kiểm tra. Kết quả kiểm tra phải được xử lý và công bố công khai trong nhà trường.

Năm học 2018 – 2019, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra nội bộ (Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch).

6.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy

Cán bộ giáo viên chia sẻ học tập lẫn nhau “trường học kết nối”. Cập nhật thường xuyên chương trình Smas 3.0 và biết sử dụng mạng Intenet.

6.4. Công tác PC-XMC

Tiếp tục vận động đối tượng sau mù chữ đạt chỉ tiêu, Duy trì sĩ số HS, phấn đấu duy trì, hoàn thành chỉ tiêu phổ cập tiểu học ĐĐT mức độ III vào đầu tháng 10/2018.

6.5. Công tác xây dựng trường xanh-sạch-đẹp và an toàn, trường đạt mức chất lượng tối thiểu, trường chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Chăm sóc cây xanh thường xuyên. Hàng ngày tổ chức cho HS lao động vệ sinh sân trường.

Phân công các bộ phận, tổ, giáo viên thu thập minh chứng và cập nhật phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

Công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 2/2019 Đoàn tỉnh.

6.6. Công tác đoàn thể

6.6.1.Đối với Công Đoàn

Thực hiện tốt quy chế phối hợp với nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

Tổ chức tốt các phong trào của nhà trường và tham gia đầy đủ các hoạt động do CĐ huyện, địa phương tổ chức.

6.6.2.Đối với Đội TNTP

Củng cố việc hướng dẫn các đội viên tham gia các phong trào và giúp các Sao sinh hoạt hàng tuần, xây dựng đội VN, cờ đỏ của trường và đội trống của liên chi đội tốt hơn, nhằm phục vụ cho các buổi sinh hoạt dưới cờ và các ngày lễ lớn trong năm học.

6.7.Công tác y tế trường học

Thực hiện tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong giáo viên và học sinh về công tác YTTH, công tác vệ sinh trường lớp, tham gia những chiến dịch phòng bệnh tại địa phương.

6.8. Công tác thi đua khen, thưởng

Xây dựng kế hoạch thi đua và phát động thi đua ngay từ đầu năm học để CB-GV đăng ký và phấn đấu thực hiện. Tham gia đầy đủ các phong trao thi đua do ngành và công đoàn huyện phát động.

Sáng kiến kinh nghiệm cấp sơ sở: 7 GV trở lên.

Hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” cấp trường.

Thu Bảo hiểm Y tế: 100%.

100% CB-GV phải đăng ký thi đua đầu năm học, CB-GV phấn đấu đạt LĐTT 70% trở lên, CSTĐ cấp CS 15% trở lên. Tập thể “CĐCS vững mạnh”.

Đơn vị trường đạt TTLĐ TT cấp huyện năm học 2018-2019 và đơn vị “Đạt Chuẩn văn hoá” cấp huyện năm 2018.

          6.9.Công tác bồi dưỡng học sinh và phụ đạo học sinh yếu kém

Bố trí thời khóa biểu bồi dưỡng và phụ đạo học sinh hàng tuần hợp lý, khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên và học sinh thực hiện công tác phụ đạo được thoải mái hiệu quả.

6.10. Công tác thực hiện phong trào

Xây dựng các chỉ tiêu để đăng ký đầu năm và các tiêu chí để đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học tránh tình trạng đánh giá theo cảm tính, thiếu cơ sở, không công bằng trong thi đua khen thưởng.

Xây dựng quỹ thi đua khen thưởng để khen thưởng cho CB-GV có thành tích xuất sắc trong các phong trào của nhà trường trong năm học.

IV. Tổ chức thực hiện kế hoạch

1.Phổ biến kế hoạch năm học

Phổ biến hội đồng sư phạm, PHHS, tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường, đăng trên website của trường.

Ban lãnh đạo nhà trường cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong tất cả các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; Hiệu trưởng phải thực sự quan tâm đến công tác chuyên môn, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá và tư vấn cho giáo viên.   Bên cạnh đó, phải quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Giỏi, GVCNG hàng năm.

Phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ GV thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra dạy học thường xuyên đối với điểm lẻ. Qua kiểm tra kết hợp khảo sát HS để nắm tình hình để đưa ra giải pháp khắc phục và chỉ đạo kịp thời.

2.Tổ chức

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học, có trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch. Ban chỉ đạo kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm học sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của trường.

Các bộ phận chuyên môn trong nhà trường xây dựng kế hoạch năm của từng bộ phận thể hiện rõ số liệu, chỉ tiêu, số lượng cụ thể.

Phân công nhiệm vụ cho từng phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm đôn đốc các phong trào của HS, phong trào của giáo viên và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong nhà trường thực hiện đạt kết quả tốt.

Tăng cường kiểm tra việc cập nhật các phần mềm quản lý và giảng dạy.

Kiểm tra nội bộ nhà trường theo đúng kế hoạch đề ra và đánh giá rút kinh nghiệm.

3. Thời gian thực hiện kế hoạch

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 

 

 

 

 

Tháng 8/2018

-BGH Phối hợp với BCH công đoàn phân công đầu năm học 2018-2019 và công tác bàn giao CLGD các lớp chuyển tiếp trong nhà trường và tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 và thực hiện tốt công tác huy động HS đầu năm;

-Tập huấn các chuyên đề cấp huyện.

-Duyệt KH BDTX các tổ và GV

-Tổ chức dạy học tuần 0 cho các lớp VNEN và tiếng Việt 1-CGD từ ngày 13-17/8/2018 (đối với lớp 1-CNGD và lớp 2,3,4,5 MHTHM).

-20/8/18 học chính thức.

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học phục vụ năm học mới.

-24/8/18 học BD chính trị hè.

-25/9/2018 Họp PHHS đầu năm

-Xây dựng KH và phân công việc thu BHYT

-Rèn nền nếp học sinh, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-Tổ chức đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng và tổng vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch sốt xuất huyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2018

-Hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
-Lập kế hoạch CLB ngoại khoá.

-Nghỉ lễ Quốc Khánh nước CHXHCNVN, ngày 02/9/2018

-Tổ chức khai giảng năm học 2018-2019.

-Tổ chức KSCL đọc-viết đầu năm và thống kê chất lượng khảo sát đọc-viết K2-K5.

-29/9/2018 Hội nghị CC-VC và HD nhiệm vụ năm học.

-30/9/2018 Đại hội PHHS.

-Tổ chức tập huấn các chuyên đề cấp huyện.

-Phối hợp kiểm tra đầu năm học tại các lớp về Công tác huy động học sinh theo kế hoạch và BHYT.

-Xây dựng KH thành lập các CLB Toán-Đọc-Viết cấp trường.

-Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đọc-viết.

-Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh chưa đạt KT-KN và bồi dưỡng học HS có năng khiếu.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ tổ chuyên môn, cá nhân; duyệt các loại hồ sơ.

-Tổ chức Đại hội Liên đội, Đại hội chi đoàn.

-Tổ chức Hội thi “Lồng đèn” cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

-Xây dựng kế hoạch KTNB

- Dự giờ đột xuất và  kt nề nếp học tập

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2018

-Tổ chức Trung thu cho học sinh

-Phát động thi đua: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-Tổ chức thi vẽ tranh, làm báo tường cho HS

-Xây dựng HH Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Tổ chức hội thi Tìm hiểu Luật giao thông

- Tổ chức ĐHL Đội.

-Tổ chức chuyên đề cấp Trường

-Xây dựng kế hoạch giao lưu chuyên môn mô hình THM và CNGD cụm trường Định An 3

-Tổ chức kiểm tra giữa HKI, 2 môn Tiếng Việt và Toán các lớp 4-5.

-Tham gia khám sức khỏe cho hs.

-KT nội bộ

 

 

 

 

Tháng 11/2018

-Tổ chức thi tiết dạy tốt, bình chọn GVCNG  và viết chữ đẹp, TDTT mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

-Tổ chức thi VSCĐ-VHCT, vẽ tranh, đọc diễn cảm, các trò chơi cho HS

-Tổ chức thi viết chữ đẹp học sinh và.

-Tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường.

-Tổ chức ngày hội giao lưu học sinh cấp trường.

-Tổ chức chuyên đề cấp trường

-Kiểm tra vở sạch chữ đẹp.

-KT nội bộ

 

Tháng 12/2018

-Đăng ký dự thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2018-2019.

-Ôn tập, hoàn thành chương trình học kỳ I - Tổ chức kiểm tra định kì cuối HKI

-Tổ chức chuyên đề cấp trường

-Kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

-KT nội bộ

-Đón đoàn KT chuẩn QG huyện.

 

 

 

Tháng 1/2019

-Sơ kết hoạt động chuyên môn cuối học kì I và triển khai nhiệm vụ HKII năm học 2018-2019.

-Xây dựng kế hoạch giao lưu chuyên môn MHTHM và CNGD cụm trường Định An 3.

-Tổ chức chuyên đề cấp trường

-Họp phụ huynh cuối học kỳ I.

-Kiểm tra công tác an ninh trường học.

-KT nội bộ

 

 

Tháng 2/2018

-Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.

- Kiểm tra “phòng chống tai nạn thương tích cho HS”.

-Giao lưu Toán tuổi thơ cấp huyện.

-Tổ chức chuyên đề cấp trường

-Hội xuân ( các trò chơi dân gian và văn nghệ)

-Nghỉ và trực Tết Nguyên Đán.

-Đón đoàn KT chuẩn QG cấp tỉnh.

 

 

 

 

Tháng 3/2018

-Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3.

-Tổ chức thi vẽ tranh chủ đề 8/3.

-Tổ chức cho học sinh tham quan (nếu có điều kiện).

-Tổ chức chuyên đề cấp trường

-Thi VS-CĐ cấp huyện năm học 2018-2019

-Thi Toán (tiếng Việt) qua Internet cấp huyện.

-Tham gia ngày hội CNTT và ĐDDH cấp huyện

-Tổ chức kiểm tra giữa HKII, 2 môn Tiếng Việt và Toán các lớp 4-5.

-KT nội bộ

 

 

 

Tháng 4/2019

-Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âl

-Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/2016 và Quốc tế Lao động 01/5/2019.

-Kiểm tra và chấm BDTX

 -Kiểm tra đối chiếu lại danh sách học sinh các lớp với học bạ, khai sinh.

-Kiểm tra nội bộ và tổng kết công tác kiểm tra.

 

 

 

Tháng 5/2019

-Tổ chức ôn tập cuối năm các môn.

-Tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học 2018-2019 theo kế hoạch; 

- Phối hợp với trường THCS cùng địa bàn tổ chức kiểm tra và xét hoàn thành CTTH cho học sinh lớp 5, năm học 2018-2019.

- Họp phụ huynh cuối năm.

- Xét duyệt học sinh lên lớp, lưu ban, hoàn thành CTTH.

- ĐGXL và xét thi đua cá nhân, tập thể.

- Kết thúc năm học 31/5 vàTổng kết năm học.

 

 

Tháng 6/2019

-Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019, chấm thi đua cụm;

- Lên kế hoạch trực trường trong dịp nghỉ hè.

- Ký duyệt học bạ các lớp.

-Tham gia trực trường.

 

 

Tháng 7/2019

-Tuyển sinh các lớp đầu cấp và tiếp nhận học sinh chuyển trường;

-Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu ôn tập trong hè và kt học sinh chưa hoàn thành.

 

Trên đây là kế hoạch năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Định Hòa 3, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao và các giáo viên, nhân viên của trường./.