07/07/22  Chuyên môn  63
Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022.
 07/07/22  Chuyên môn  57
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB-GV-NV, gia đình và xã hội thực hiện hiệu quả các giải pháp, phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước ở học sinh; tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn cho người học, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối gây ra.Thực hiện ...
 07/07/22  Chuyên môn  58
Ứng dụng phần mềm Azota
 07/07/22  Chuyên môn  56
Kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trong nhà trường Giai đoạn 2021-2025 
 07/07/22  Chuyên môn  58
Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo Gò Quao đoàn kết, chung sức đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19”.
 25/04/16  Chuyên môn  60
- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên bộ môn Vật Lý!Khi nghe cô giới thiệu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là :"Ôi, giáo viên Vật Lý, chắc cô nghiêm khắc lắm đây...". Nhưng nụ cười trìu mến và sự cởi mở, thân thiện của cô đã khiến tôi nghĩ ...